Vítajte na QubicaAMF.SK / QubicaAMF.CZ        nie je bowling ako bowling ..... Všetky práva na vyhradené pre QubicaAMF Inc. & Oxytechnic s.r.o. & QubicaAMF Bowling Servis 2011 Bowlingové zariadenia firmy  QubicaAMF Bowling Inc. USA je schválené a podlieha predpisom Medzinárodnej bowlingovej asociácie FIQ a WTBA. Automatický stavač kolkov  QubicaAMF 90 XLi, /tichá prevádzka + veľmi rýchly/. Stavač 90 XLi rýchlosťou a spoľahlivosťou prevyšuje všetky ostatné konkurenčné stavače. Firma  na jeseň 2004 uviedla nový modernizovaný stavač kolkov  90XLi. teraz vo verzii 90XLi DURABIN II (zima 2011) Oproti konkurenčným stavačov, vychádzajúcich z modelu 70XL/VIA MC2, ponúka oveľa vylepšenú elektronickú výbavu, oveľa väčšiu bezpečnosť pre obsluhu, menšiu spotrebu elektrickej energie, vylepšenú kvalitu stavacích stolov kolkov a jednoduchú údržbu a servis pomocou nového ovládacieho boxu (Chassis 90XLi). Jednoduchá konštrukcia: Voči ostatným stavačom s komplikovaným počtom pohyblivých dielov a elektroniky má  QubicAMF 90XLi tieto diely zredukované o 50 %. Najviac namáhané diely sú vyrobené z kvalitného železa - žiadne plástové diely (stavacie koše, dopadlisko kolkov, podávač gulí atď.) Na jeden pár dráh má  90 XLi len jeden ovládací box (Chassis), čo je značná finančná úspora pre investora. Prešľapová a detekčná jednotka gulí teraz neobsahuje žiadnu elektroniku ako doteraz, čo je ďalšia úspora pre investora.    Automatický stavač kolkov  QubicaAMF 90 XLi  Novinky na stavači:   ...  90XLi má najrýchlejšie postavenie kolkov na svete, medzicyklus trvá 8,5 s po treťom zhodení všetkých kolkov. Stroj obsahuje 20 kolkov - 10 je pripravených na hod na dráhe, 10 je pripravených na okamžité postavenie po "strike" hode (všetky kolky) alebo "splite" (dohodenie). Chassis XLi stále kontroluje doplňovanie do zásobníka, v prípade pomalého doplňovania alebo chyby dáva signalizáciu obsluhe.   ...  QubicaAMF 90XLi má teraz samonastaviteľné elektrické brzdy. Nový typ pohonnej jednotky (motor a prevodovka) Predná ovládacia jednotka (MCU) teraz používa jednoduché ovládanie cez menu. Umožňuje on-line ukážku displeja ovládacieho boxu (chassis) v prípade možnej poruchy. Prepínanie režimu Normal / UV farba (Glow). Obsahuje aj štatistické údaje o stroji (počet postavení atď.). Ďalej umožňuje nastavenie odmlky cyklu závor, kamier a viacerých ďalších funkcií. ... QubicaAMF 90XLi teraz používa nový ovládací box "Chassis", ktorý obsahuje LCD diagnostický displej a je vybavený vizuálnymi lampami pre mechanika v strojovni, v prípade možnej poruchy. Je aj možnosť inštalovať QubicaAMF Trouble Call System (TCS) ... QubicaAMF 90XLi obsahuje prenosný prístroj s LCD displejom pre ovládanie strojov, diagnostiku a opravy.  ....plastové diely nie sú dobré v stavači kolkov.  90 XLi má všetky najviac namáhané diely z kvalitného kovu.  ... QubicaAMF 90XLi teraz používa nový bezpečnostný senzor vhodenej gule. V prípade prekážky sa sám stroj deaktivuje. Senzor počíta aj rýchlosť vhodenej gule.

Bylo zde   návštěvníků.